Měření kyselosti v bachoru pomocí speciálního bolusu

LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, JAMBOR, Václav, HOMOLKA, Petr, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena., 2017 Měření kyselosti v bachoru pomocí speciálního bolusu. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 231-236. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17152.pdf
Abstrakt

V bachoru dojnic probíhají složité procesy trávení, při nichž vznikají kyseliny, které zvyšují celkovou kyselost. Pokud překročí obsah kyselin v bachoru určitou mez a pH klesne pod 5,8 (Mottram et. al. 2008), může nastat tzv. acidóza, která může negativně ovlivnit příjem krmiva, produkci i kvalitu mléka a celkový zdravotní stav zvířat, včetně nemocí končetin (laminitis). Riziko acidózy lze snížit vyšším zastoupením fyzikálně efektivní neutrálně detergentní vlákniny (peNDF). Kyselost v bachoru lze zjistit pomocí sondy eCOW, stabilně umístěné v bachoru (Phillips et al. 2010). Tento způsob kontinuálního měření pH uvnitř bachoru poprvé představili autoři systému Mottram et. al. (2008).Cílem práce bylo s využitím speciální bachorové sondy eCOW popsat průběh pH v bachoru u dojnic krmených různými krmnými dávkami na hranici rizika acidózy.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat