Měření obecné resilience u dojnic

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Měření obecné resilience u dojnic. Autoři: KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila a VAŘEKA, Jan.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-308-7. 2023-12-06.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz23178.pdf
Abstrakt

Metodika definuje čtyři ukazatele obecné odolnosti dojnic vůči nepříznivým podmínkám prostředí na základě kolísání denního nádoje. První ukazatel vychází z rozptylu nádojů v prvních 100-150 dnech laktace. Další tři jsou založeny na odchylkách skutečné užitkovosti od očekávané. Variance odchylek charakterizuje rozsah dopadu nepříznivých podmínek, autokorelace rychlost zotavení a šikmost vyjadřuje směr reakce. Všechny ukazatele byly ovlivněny vlivem podniku, rokem a sezónou otelení, pořadím laktace, plemenem a užitkovostí v rámci plemene. Všechny tyto efekty budou zohledněny při odhadu plemenných hodnot pro obecnou odolnost.

ProjektVyužití genomické selekce pro optimalizaci resilience dojeného skotu
Ke stažení 23178
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat