Měření parametrů bachorového prostředí dojnic pomocí zařízení s bezdrátovým přenosem dat

KUMPRECHTOVÁ, Dana, ČEČIL, R., HOMOLKA, Petr, KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, VÝBORNÁ, Alena a JANČÍK, Filip., 2011 Měření parametrů bachorového prostředí dojnic pomocí zařízení s bezdrátovým přenosem dat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 47-49. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11170.pdf
Abstrakt

U suchostojné dojnice bylo měřeny parametry bachorového prostředí (pH, oxidoredukční potenciál, teplota) in sítu měřící sondou s bezdrátovým přenosem dat po dobu 28 dnů. Naměřené hodnoty pH a oxidoredukčního potenciálu a diurnální variabilita odpovídají údajum publikovaným v literatuře.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat