Metan a přežvýkavci

KUDRNA, Václav, JOCH, Miroslav, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona a LANG, Petr., 2022 Metan a přežvýkavci. In Farmářský den Velká Chyška. Praha: Česká technologická platforma pro zemědělství, s. 28-31. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22213.pdf
Abstrakt

V příspěvku jsou uvedena specifika bachorové fermentace u přežvýkavců a působení skleníkových plynů v atmosféře. Jsou zde vyjmenovány antropogenní zdroje metanu. Jako významný zdroj metanu je uvedena živočišná výroba, a to především chovy skotu, ovcí a koz. Z hlediska produkce metanu je důležitý především poměr píce a koncentrátů. Snížení tvorby metanu lze dosáhnout m.j. náhradou nekvalitních objemných krmiv kvalitními zdroji bílkovin (luštěniny), snadno zkvasitelnými sacharidy, tuky, a dále také zlepšením zdravotního stavu zvířat, zařazením sekundárních metabolitů rostlin a perspektivně i šlechtěním zvířat. Tvorba metanu na jednotku produkce zvířat se s jejich rostoucí užitkovostí snižuje.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat