Methods for calculating economic weights of traits in pigs

KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a ŽÁKOVÁ, Eliška., 2016 Methods for calculating economic weights of traits in pigs. In Acta fytotechnica et zootechnica , Spec.Issue. Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 3-5. ISSN 1335-258X
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz16104.pdf
Abstrakt

Selection of animals is performed on the basis of a complex of traits, which are characterised by breeding values and economic weights. Various methodologies are used to choose the most important traits in pig breeding programs. Using the subjective approach, economic importance of pig traits was based on the required genetic gain and on subjective decision of the breeders. These methods could be ambiguous, however the insufficient information about the trait importance can be complemented in some cases (e.g. for organic pig farms). In objective methods, the performance of a pig production system (measured as profit or costs) in relation to improving the genetic level of a pig trait is considered. Compared to other livestock species, the pig breeding structure plays some role when defining the trait economic weights. The general, flexible and fee available computer program would be useful tool for calculating economic weights of pig traits.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat