Metodika GEPH na základě referenčního souboru složeného z domácích TD záznamů a Interbullem přepočtených mezinárodních MACE hodnot

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika GEPH na základě referenčního souboru složeného z domácích TD záznamů a Interbullem přepočtených mezinárodních MACE hodnot. Autoři: PŘIBYL, Josef, BAUER, Jiří, KRANJČEVIČOVÁ, Anita, PEŠEK, Petr, PŘIBYLOVÁ, Jana, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-157-1. 2016-12-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz16209.pdf
Abstrakt

Včlenění mezinárodních MACE hodnot do domácího RRTDM hodnocení mléčné užitkovosti. Odvozeny postupy pro odregresování interbullových hodnot do denních záznamů kontroly užitkovosti, přiloženy přílohy s počítačovými programy a podrobným popisem použitých algoritmů. Ukázáno na celostátních souborech mléčné užitkovosti. Včlenění zlepšilo spolehlivost hodnocení.

ProjektCelostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat
Ke stažení 16209
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat