Metodika hodnocení růstu masného skotu v chovech.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika hodnocení růstu masného skotu v chovech.. Autoři: PŘIBYL, Josef, PŘIBYLOVÁ, Jana a VOSTRÝ, Luboš.. Česká republika. Metodika 978-80-86454-91-7. 2007-11-07.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran17
Interní odkaz7300.pdf
Abstrakt

Metodika zahrnuje přípravu podkladových souborů, vlastní stanovení plemenné hodnoty a přípravu výstupních sestav genetického hodnocení jedinců masného skotu pro vlastnosti – průběh porodu, hmotnost při narození ve věku 120, 210 a 365 dnů. Plemenná hodnota je stanovena metodou Animal model (individuální model jedince) s maternálním efektem souběžně pro všechny vlastnosti a plemena v kontrole užitkovosti (Multi breeds, Multi traits). Vstupními údaji jsou záznamy kontroly užitkovosti z jednotlivých chovů apůvody zvířat vedené ČSCHMS.

Ke stažení 7300
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat