Metodika odhadu plemenné hodnoty pro popis zevnějšku mladých zvířat masného skotu.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika odhadu plemenné hodnoty pro popis zevnějšku mladých zvířat masného skotu.. Autoři: VESELÁ, Zdeňka, PŘIBYL, Josef a VOSTRÝ, Luboš.. Česká republika. Metodika . 2007-04-16.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran32
Interní odkaz7119.pdf
Abstrakt

Byla vypracována metodika odhadu plemenných hodnot pro popis zevnějšku mladých zvířat masných plemen skotu v České republice. V metodice jsou uvedeny variančně-kovarianční matice, parametrické soubory a programy pro přípravu a zpracování dat.

Ke stažení 7119
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat