Metodika odhadu plemenné hodnoty pro somatické buňky u dojeného skotu test-day modelem s náhodnou regresí

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika odhadu plemenné hodnoty pro somatické buňky u dojeného skotu test-day modelem s náhodnou regresí. Autoři: ZAVADILOVÁ, Ludmila a NĚMCOVÁ, Eva.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-010-9. 2007-06-13.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran16
Interní odkaz7296.pdf
Abstrakt

Metodika umožňuje odhad plemenné hodnoty pro počet somatických buněk u dojeného skotu srovnatelnou metodou s odhadem plemenné hodnoty pro produkční znaky a následné šlechtění na tento ukazatel.

Ke stažení 7296
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat