Metodika odhadu plemenných hodnot u ovcí

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika odhadu plemenných hodnot u ovcí. Autoři: MILERSKI, Michal.. Česká republika. Metodika . 2005-09-22.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz5334.pdf
Abstrakt

Byla vypracována metodika pro odhady plemenných hodnot pro hmotnost jehňat ve 100 dnech věku (přímý i materiální genetický vliv), hloubku hřbetních svalů, tloušťku vrstvy podkožního tuku a plodnost u ovcí. Je využívána metoda BLUP Animal Model. Byly navrženy modelové rovnice a populačně genetické parametry.

Ke stažení 5334
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat