Metodika předpovědi plemenné hodnoty denního nádoje ovčího mléka a produkce mléčných složek

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika předpovědi plemenné hodnoty denního nádoje ovčího mléka a produkce mléčných složek. Autoři: BAUER, Jiří a MILERSKI, Michal.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-093-2. 2012-05-04.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz12048.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je shrnout postup předpovědi plemenné hodnoty pro mléčnou užitkovost a produkci složek v mléce ovcí, který bude dále využíván v rutinním provozu.Metodika je založena na hodnocení znaků mléčné užitkovosti ovcí v České republice pomocí geneticko-statistické metody BLUP-AM. Hodnocené vlastnosti jsou množství nadojeného mléka (kg), podíl bílkoviny (%) a podíl tuku ( %) v mléce. Výsledky této metodiky jsou využity Českomoravskou společností chovatelů pro Svaz chovatelů ovcí a koz.

ProjektTvorba šlechtitelských programů pro dojné ovce s důrazem na morfologické a funkční vlastnosti vemen
Ke stažení 12048
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat