Metodika řízení odchovu a reprodukce jalovic holštýnského plemene z hlediska celkové rentability chovu dojnic

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, A.S.. Metodika řízení odchovu a reprodukce jalovic holštýnského plemene z hlediska celkové rentability chovu dojnic. Autoři: VACEK, Mojmír, KRPÁLKOVÁ, Lenka, ZINK, Vojtěch a JANECKÁ, Marie.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-107-6. 2013-01-28.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz13031.pdf
Abstrakt

Na základě souvislostí mezi hmotností a věkem jalovic při prvním otelení a následnou
výkonností a dlouhověkostí v produkčním období definovat vhodný systém odchovu jalovic a jejich ekonomicky zdůvodněnou chovatelskou dospělost. V České republice se ale průměrný věk při otelení holštýnských jalovic pohybuje na úrovni téměř 26 měsíců a jeho variabilita je podstatně větší než v chovatelsky vyspělých zemích. Ekonomický přínos uplatnění metodiky spočívá v úspoře nákladů při zkrácení neefektivně dlouhého odchovu jalovic a zvýšení příjmů z produkce mléka a prodeje chovných jalovic.

ProjektEfektivní postupy při řízení stáda dojnic
Ke stažení 13031
OdděleníChov skotu