Metodika výpočtu selekčních indexů pro býky českého strakatého skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika výpočtu selekčních indexů pro býky českého strakatého skotu. Autoři: ŠAFUS, Petr, PŘIBYL, Josef, VESELÁ, Zdeňka a WOLFOVÁ, Marie.. Česká republika. Metodika 78-80-86454-94-8. 2007-12-19.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran25
Interní odkaz7302.pdf
Abstrakt

Byla vypracována metodika výpočtu selekčního indexu pro český strakatý skot. Pro býky českého strakatého skotu byly zkonstruovány tři selekční indexy: IM pro užitkové křížení (dojných stádech), IZ pro výběr býků – zakladatelů stád českého strakatého skotua IS pro výběr býků pro stáda českého strakatého skotu. Zdrojem informací byly vlastnosti rutinně stanovované v kontrole užitkovosti – 10 plemenných vlastností pro přímý a maternální efekt pro obtížnost telení a růst, plemenné hodnoty pro denní přírůstek býků v odchovnách a 10 plemenných hodnot pro vlastnosti zevnějšku mladých zvířat.

Ke stažení 7302
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat