Metodika výpočtu selekčních indexů pro býky masného skotu v České republice

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika výpočtu selekčních indexů pro býky masného skotu v České republice. Autoři: ŠAFUS, Petr, PŘIBYL, Josef, VESELÁ, Zdeňka VOSTRÝ, Luboš a WOLFOVÁ, Marie.. Česká republika. Metodika . 2005-12-16.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz5344.pdf
Abstrakt

Byla vypracována metodika výpočtu selekčního indexu pro masný skot v České republice. Pro býky masného skotu byly zkonstruovány tři selekční indexy: IM pro užitkové křížení (v dojných stádech), IZ pro výběr býků – zakladatelů masných stád a IS pro výběrbýků pro masná stáda. Zdrojem informací byly vlastnosti rutinně stanovované v kontrole užitkovosti – 10 plemenných vlastností pro přímý a maternální efekt pro obtížnost telení a růst, plemenné hodnoty pro denní přírůstek býků v odchovnách a 10 plemennýchhodnot pro vlastnosti zevnějšku mladých zvířat.

Ke stažení 5344
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat