Metody hodnocení čistoty povrchu těla ovcí limitující faktor kvality mléka

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metody hodnocení čistoty povrchu těla ovcí limitující faktor kvality mléka. Autoři: MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-073-4. 2010-12-10.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10207.pdf
Abstrakt

Metodika je zaměřena na analýzu vztahu mezi čistotou zvířat, čistotou chovného prostředí a kvalitou ovčího mléka, včetně stanovení zásad správného postupu při hodnocení čistoty těla ovcí. Pozornost je věnována rizikovým bodům v chovném prostředí, které přímo ovlivňují čistotu povrchu těla ovcí. Metodika popisuje volbu správné rutiny dojení podle úrovně čistoty tělesného pokryvu ovcí, z důvodu udržení zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty syrového ovčího mléka a mléčných výrobků.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
Ke stažení 10207
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat