Metody hodnocení přežitelnosti krav

KREJČOVÁ, Hana, PŘIBYL, Josef a ČERMÁK, Václav., 2008 Metody hodnocení přežitelnosti krav. In Biometrické metody a modely. XVIII. letná škola biometriky. Nitra: Slovenská akadémia podohospodárskych vied, s. 227-230. ISSN 978-80-89162-31-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz8251.pdf
Abstrakt

Přežitelnost krav je schopnost oddálení předčasného vyřazení krávy z chovu. Jedná se o alternativní znak, vyjadřující podíl krav z celkového počtu, které dosáhly určitou věkovou hranici. V této práci jsou představeny výsledky hodnocení přežitelnosti více než 18000 krav mléčného plemene pomocí animal modelů s náhodnou regresí. Byla provedena vážená analýza, při které byla zohledněna proměnlivost při vyřazování během produkčního věku krav. Model zahrnoval pevný efekt SRO, pevnou regresi uvnitř skupin velikosti a průměrné užitkovosti stáda, náhodnou odchylku zvířete a trvalého prostředí od průměrné křivky, případně i efekt mléčné užitkovosti krávy.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat