Metody intenzivního výkrmu skotu - technologie a technika ustájení

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metody intenzivního výkrmu skotu - technologie a technika ustájení. Autoři: STANĚK, Stanislav a DOLEŽAL, Oldřich.. Česká republika. Metodický list 01/08 978-80-7403-024-6. 2008-01-22.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran12
Interní odkaz8229.pdf
Abstrakt

Metodika uvádí praktické poznatky o kategorii býků na výkrm. Autoři vytváří zásady a pravidla intenzivního výkrmu skotu, stanovují inovované rozměrové parametry ploch, žlabového tělesa, ustájovacích kapacit ap., které vyhovují podmínkám welfare, chovatelské praxe včetně ochrany životního prostředí, tj. dle dodržení Cross-compliance.

Ke stažení 8229
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat