Metody ovlivňování množství a kvality mléčného tuku výživou dojnic

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metody ovlivňování množství a kvality mléčného tuku výživou dojnic. Autoři: KUDRNA, Václav, HOMOLKA, Petr a BURDYCH, Jiří.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-007-9. 2008-08-19.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz8212.pdf
Abstrakt

Metodika soustřeďuje současné poznatky o možném vlivu krmné dávky na koncentraci mléčného tuku a profil jeho mastných kyselin. Uvádí praktické možnosti ovlivnění úrovně tučnosti mléka.

Ke stažení 8212
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat