Metody stanovení a hodnocení efektivní vlákniny krmiv pro přežvýkavce

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a NUTRIVET, S.R.O. POHOŘELICE.. Metody stanovení a hodnocení efektivní vlákniny krmiv pro přežvýkavce. Autoři: LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, Veronika, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JAMBOR, Václav a VOSYNKOVÁ, Blažena.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-173-1. 2017-12-07.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz17207.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost s některými stávajícími variantami stanovení a hodnocení efektivní vlákniny krmiv pro přežvýkavce a doporučit, které metody používat. Metodika v první části definuje vlákninu a její funkce ve výživě přežvýkavců. Druhá část je věnována popisu metod stanovení a hodnocení fyzikální struktury krmiv. V části třetí jsou uvedeny některé výsledky našich pokusů interpretujících využití návrhů v praxi. Pro posouzení struktury krmiva se doporučujeme oddělit horizontálním, resp. vertikálním třepáním na několika sítech různě velké částice u nativního či usušeného vzorku krmiva. Na základě stanovení škrobu ve zbytku krmiva, které prochází sítem s oky 4,75 mm, se posuzuje stupeň narušení kukuřičného zrna v siláži (CSPS). Nejjednodušší metodou je vizuální posouzení zrna (stupně jeho narušení) po separaci mokrou cestou ve vodě, případně vizuální posouzení produktů potravinářského průmyslu podle stupně jejich zmazovatění.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
Ke stažení 17207
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat