Mezinárodní workshop Výzkum v chovu prasat

VÁCLAVKOVÁ, Eva. Mezinárodní workshop Výzkum v chovu prasat. Náš chov, 2017, roč. 77(12), s. 37-39. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17247.pdf
Abstrakt

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.-oddělení chovu prasat uspořádal 14. ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding. Workshop je vždy příležitostí pro pracovní i přátelské setkání vědeckých a výzkumných pracovníků univerzit a výzkumných organizací z České republiky a zahraničí. Odborný program byl rozdělen na dvě části-přednáškovou část a prezentaci posterů. Na workshopu byly prezentovány příspěvky z oblasti výživy, reprodukce, welfare a technologií chovu prasat.

OdděleníChov prasat