Mezinárodní workshop zaměřený na analytickou činnost oddělení Fyziologie výživy se specifickým zaměřením na stanovení kanabinoidů

TAUBNER, Tomáš., 2022 Mezinárodní workshop zaměřený na analytickou činnost oddělení Fyziologie výživy se specifickým zaměřením na stanovení kanabinoidů. In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz22242.pdf
Abstrakt

Dne 18. května 2022 se konal ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., pod záštitou oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce workshop. Hlavním tématem bylo představení analytické činnosti oddělení fyziologie výživy a jakosti produkce a dále pak podrobná analýza vybraných kanabinoidů pomocí kapalinové chromatografie. VÚŽV dlouhodobě spolupracuje s prof. Czaudernou z Polska (The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences, 05-110 Jabłonna, Poland), který zde prezentoval výsledky své práce. Prezentace laboratorní činnosti se věnovala přednáška T. Taubnera. Výsledky byly po prezentacích diskutovány. Workshop byl podporován z výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR (MZE-RO0718).

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce