Mikrobiální kontaminace vajec z klecového a podestýlkového chovu

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Mikrobiální kontaminace vajec z klecového a podestýlkového chovu. Autoři: TŮMOVÁ, Eva, ENGLMAIEROVÁ, Michaela, LEDVINKA, Zdeněk a DLOUHÁ, Gabriela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-213-2107-6. 2010-10-20.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10202.pdf
Abstrakt

V metodice jsou popsány nové postupy hodnocení kvality vajec ze dvou rozdílných systémů ustájení, které reprezentují dvě skupiny, a to klece a alternativní chov. Mikrobiální kvalita vajec není příliš často posuzována, a proto výsledky jsou nové a doposud nepublikované. Je patrné, že například ukazatel mikrobiální kontaminace vajec uváděný ve vyhlášce, kterým je kyselina jantarová, je podstatně méně přesný než mikrobiální analýza. Výsledky této metodiky spolu s dvěma předchozími umožňují hodnotit různé systémy ustájení slepic nosného typu jak z hlediska producenta, tak především hodnotí kvalitu vajec z hlediska bezpečnosti.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10202
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce