Mikrobiologická kvalita kolostra

ZOUHAROVÁ, Monika a STANĚK, Stanislav., 2017 Mikrobiologická kvalita kolostra. In VÚVeL FEST III - od výzkumu k praxi, zdraví a produkce v chovech hospodářských zvířat. Brno: VÚVeL, s. prezentace 1-11. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17024.pdf
Abstrakt

V příspěvku byly shrnuty faktory, které negativně ovlivňují mikrobiologickou kvlaitu mleziva. Představeno bylo i spektrum patogenů (mikroorganismy kůže a prostředí, fekální kontaminace a patogeny mléčné žlázy). V příspěvku byly představeny limity pro celkový počet mikroogranismů, počet koliformních a nekoliformních mikroorganismů. Z prvních výsledků vyplývá, že limit pro celkový počet mikroorganismů nesplnilo 86,4 % vzorků. V případě prvotelek 71,9 % vzorků. Důraz byl kladen na specifikaci kritických míst možné kontaminace – hygiena ustájení a dojení, sanitace nádob, včetně způsobů krátkodobého a dlouhodobého uchování mleziva.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat