Mikrobiologická kvalita mleziva v tuzemských chovech dojeného skotu

STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, ZOUHAROVÁ, M, NEJEDLÁ, Eliška, FLEISCHER, Petr a FALDYNA, M.. Mikrobiologická kvalita mleziva v tuzemských chovech dojeného skotu. Náš chov, 2016, roč. 76(12), s. 26-27. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16185.pdf
Abstrakt

V chovech dojeného skotu je předpokladem dobrého managementu mlezivové výživy telat kontrola kvality mleziva. Čeští chovatelé jsou dnes již zvyklí prověřovat jeho hustotu, avšak mikrobiologické kvalitě taková pozornost věnována není. Cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou v chovech v ČR mikrobiologické parametry mleziva po jeho nadojení (34 chovů, 1062 vzorků). Průměrný celkový počet mikroorganismů (CPM) byl 2,6 mil. cfu/ml, koliformních mikroorganismů (CM) 11,9 tis. cfu/ml a nekoliformních bakterií (NCM) 12,8 tis. cfu/ml. Limit CPM

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat