Milk ejection solicitations and non-nutritive nursings: an honest signaling system of need in domestic pigs?

ŠPINKA, Marek, ILLMANNOVÁ, Gudrun, HAMAN, Jiří, ŠIMEČEK, Petr a ŠILEROVÁ, Jitka. Milk ejection solicitations and non-nutritive nursings: an honest signaling system of need in domestic pigs?. Behavioral Ecology and Sociobiology, 2011, 65, 1447-1457. ISSN 0340-5443.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz11061.pdf
Abstrakt

In our study we suggest: 1) Non-nutritive nursings (NNNs) may be a part of an honest signalling system, enabling the sow to provide more frequent nutritive nursings (NNs) to those litters that can prove their need through very frequent milk ejection solicitations. 2) It is considered to be feasible due to the accelerating costs attached to the solicitation (NNNs). We predicted: (P1) with an increasing number of all nursings (ALL= NNNs + NNs) the number of NNs should increase with diminishing returns and that (P2) with an increasing number of ALL the proportion of NNNs should increase at an accelerating rate. We confirmed: P1 – NNs increasing with ALL, at a decelerating rate, and P2 – proportion of NNNs increasing with ALL, at an accelerating rate. These results show a steeply accelerating cost of each additional NNs that piglets instigate and that this sets limits to their ability to solicit higher maternal investment through more frequent nursing solicitations.

ProjektVliv chování a vokalizace selat na mateřské chování prasnice ve vztahu k moratlitě selat, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníBiometrická jednotka, Etologie