Minerální látky v kukuřičných silážích pro přežvýkavce

LOUČKA, Radko a MIKYSKA, F., 2013 Minerální látky v kukuřičných silážích pro přežvýkavce. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 89-92. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13051.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo zjistit, jaké jsou obsahy minerálních látek v kukuřičných siláží v České republice. Analyzován byl soubor 529 vzorků kukuřičných siláží z databáze AgroKonzulty s.r.o. Žamberk z období let 2007 až 2012. Siláže s vysokým obsahem popelovin měly vysoký obsah minerálních látek, zatímco siláže s vysokým obsahem škrobu měly nižší obsah popelovin a minerálií. Siláže s vysokým poměrem kyseliny mléčné k těkavým mastným kyselinám byly charakterizovány nízkým obsahem popelovin a minerálních látek, zejména draslíku. Obsahy jednotlivých minerálií byly nižší než ty, které jsou uváděny v krmivářských tabulkách (Zeman et al., 1995 a Petrikovič et al., 2000).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat