Minerální výživa dojnic a její nedostatky

ILLEK, Josef, KUMPRECHTOVÁ, Dana, KUDRNA, Václav, MATĚJÍČEK, M. a VLČEK, M. Minerální výživa dojnic a její nedostatky. Náš chov, 2009, roč. 69(3), s. 16-20. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9016.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá významem minerálních látek ve výživě dojnic. Především je zaměřen na problematiku vápníku a fosforu, jejich fyziologické funkce a homeostázu. Uvádí koncentraci uvedených prvků v objemné píci a ve vybraných chovech hodnotí úroveň krytí potřeby vápníku a fosforu u krav v průběhu mezidobí. Výsledky poukazují na variabilní koncentrace vápníku a fosforu v objemných krmivech a na nedostatky v krytí potřeby těchto prvků u krav v průběhu mezidobí.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat