Mladí vědečtí pracovníci se sešli v Polsku

VÁCLAVKOVÁ, Eva. Mladí vědečtí pracovníci se sešli v Polsku. Náš chov, 2016, roč. 76(11), s. 28-29. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16143.pdf
Abstrakt

Tradiční mezinárodní konference pro studenty doktorských programů a pro mladé vědecké pracovníky se v září letošního roku konala již po sedmé v polském městě Bydgoszcz. Organizátorem akce byla UTP, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. byl již po několikáté spolupořadatelem této akce. Konference je příležitostí pro setkání mladých vědců, navázání pracovních kontaktů a také získání určitého přehledu, čím se zabývají na pracovištích účastnických zemí.

ProjektVyužití metod molekulární genetiky jako nástoje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov prasat