Mléčná užitkovost a frekvence dojení ve stájích s automatickým dojicím systémem (AMS) v závislosti na měsíci roku

KNÍŽKOVÁ, Ivana, HANUSOVÁ, J. a KUNC, Petr., 2019 Mléčná užitkovost a frekvence dojení ve stájích s automatickým dojicím systémem (AMS) v závislosti na měsíci roku. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 25-28. ISSN 978-80-7-403-226-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz19182.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit na základě dlouhodobého sledování mléčnou užitkovost a frekvenci dojení v závislosti na měsíci roku v produkčních stájích s AMS. Největší změny v denním nádoji na jednu dojnici v závislosti na měsíci roku byly zaznamenány od listopadu do května, kdy byly zjištěny nejvyšší hodnoty nádoje. Užitkovost začala klesat v letních měsících, avšak nejnižší hodnoty nádoje bylo dosaženo až v měsíci září. Frekvence dojení stoupala od ledna do května, od června do srpna výrazně klesala a od září do prosince počet dojení na dojnici opět stoupal. Nejvyšší pokles počtu dojení byl zaznamenaný mezi červencem a srpnem, naopak nejvyšší nárůst počtu dojení byl zjištěný mezi zářím a říjnem.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat