Mléčné fórum 2017

KVAPILÍK, Jindřich. Mléčné fórum 2017. Náš chov, 2017, roč. 77(6), s. 30-32. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17055.pdf
Abstrakt

Pod patronací Německého svazu zemědělců a Svazu mlékáren se v březnu 2017 konalo v Berlíně osmé „Mléčné fórum“, tentokrát na téma „Změny v sektoru mléka“. Ve dvouhodinové pódiové diskusi vystoupili ministři zemědělství Bádenska-Württemberska a Dolního Saska, prezident Německého svazu zemědělců, mluvčí mlékárny DMK I. a další. Pozornost byla věnována pro společnost přijatelné strategii chovu zvířat, rozvoji mlékáren, smlouvám mezi dodavateli a odběrateli mléka, jakosti mléčných výrobků, založení organizace k podpoře odbytu aj. Přednáška „Výroba a kvalita mléka a mléčných výrobků“ informovala o základních ukazatelích chovu skotu v Rakousku a vyplynulo z ní mj., že se kolem 87 % mléka získává v horských a ztížených oblastí, a to při menších stádech krav a vyšší spotřebě práce. Změny v mém podniku se jmenovala další přednáška, která pojednávala o rozvoji farmy, kde se nyní chová 360 dojnic s prodejem kolem 11 000 kg mléka na krávu. Přednáška Změny na trhu s mlékem, posluchačům poskytla informace o vývoji na trhu s mlékem v Německu v posledních letech. Informovala mj. o skutečnosti, že hodnota produkce mléka se v období 2014 až 2016 snížila, ale zvýšil se podíl biomléka na spotřebě. V roce 2017 lze očekávat vyrovnanější a než v předchozích dvou letech vyšší nákupní ceny mléka. Jedním ze závěrů fóra bylo, že je čas k vyvození a realizaci správných závěrů z právě skončené mléčné krize.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu