Mobilní shromažďovací, třídící, vážící a fixační zařízení pro zvířata

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Mobilní shromažďovací, třídící, vážící a fixační zařízení pro zvířata. Autoři: KOTRBA, Radim, MÜLLER, Marc, JANOVSKÝ, Petr, KŠÁDA, Vratislav, BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, PLUHÁČEK, Jan a DUŠEK, Adam.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/03/19. 2019-09-30.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz19303.pdf
Abstrakt

Prototyp mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro farmovou zvěř a hospodářská zvířata (od cca 20 kg do 800 kg) – tzv. čtyřkombinace je konstrukčně navržena tak, aby bylo využitelné na jakékoliv části zemědělského podniku přesunem na vlastním podvozku a připojitelné za zemědělskou techniku (traktor). Zároveň je díky variabilnímu a robustnímu provedení použitelné pro jakékoliv druhy a kategorie zvířat od ovcí po velké turovité. Tato čtyřkombinace umožňuje shromáždit skupinu zvířat k manipulaci (shromažďovací část) pomocí systému rozložitelných zábran s plnými stěnami vyplněnými plachtovinou o výšce 2,5 m. Na tuto část navazuje třídící zařízení, které umožní bezkontaktní oddělení zvířete z vnější části zařízení. To pak může být systémem branek vpuštěno na tenzometrickou váhu a poté do fixačního zařízení, které umožňuje aplikaci identifikačních značek, provedení základních veterinárních úkonů, ale i fixaci pro odběr ejakulátu, případně inseminaci. Celé zařízení je koncipováno, aby bylo bezpečné pro zvířata (plné stěny, včetně stropu snižující osvětlení, tedy i možný stres zvířete při manipulaci) a zároveň bezkontaktní, tedy bezpečné pro obsluhu při práci se zvířaty s rohy nebo parohy.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníEtologie