Modelové porovnání nákladovosti strategií řízení reprodukce dojnic

SCHREINEROVÁ, Markéta a ŘEHÁK, Dalibor. Modelové porovnání nákladovosti strategií řízení reprodukce dojnic. Náš chov, 2023, roč. 83(12), s. 56-60. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23179.pdf
Abstrakt

Cílem příspěvku bylo porovnat nákladovost nejčastěji uplatňovaných typů synchronizačních protokolů (Ovsynch, Presynch a Double Ovsynch) v porovnání s individuálním přístupem řízení reprodukce u dojnic, který je založen zejména na intenzivní detekci říjí, prevenci a ultrasonografickém vyšetření (USG). Modelové výpočty nákladů synchronizačních protokolů vycházely ze schémat jednotlivých protokolů, doporučovaného množství aplikovaných hormonálních přípravků, jejich ceny a pracovních nákladů chovatele spojených s řízením reprodukce. Náklady na strategii uplatňující individuální přístup řízení reprodukce vycházely z reálných nákladů konkrétní farmy, kde jsou dlouhodobě vedeny kompletní záznamy o reprodukci a zdraví zvířat. Přestože strategie uplatňující individuální přístup řízení reprodukce je v porovnání se synchronizačními protokoly nákladnější z hlediska pracovních nákladů chovatele a nákladů za služby (USG), jsou na úrovni celkových nákladů oba strategické přístupy srovnatelné. Výsledky naznačují, že individuální přístup řízení reprodukce by mohl být vhodnou alternativou synchronizačních protokolů uplatňovaných v intenzivních chovech dojeného skotu, která by při zvolení adekvátního managementu mohla zajistit požadované výsledky reprodukce při srovnatelných nákladech.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu