Modelový odhad plemenné hodnoty dlouhověkosti u skotu

PÁCHOVÁ, Eva a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Modelový odhad plemenné hodnoty dlouhověkosti u skotu. Náš chov, 2005, roč. 65(5), s. 27-28. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5068.pdf
Abstrakt

Cílem bylo analyzovat faktory ovlivňující dlouhověkost a odhadnout plemenné hodnoty pro býky. Soubor hodnocený programem Survival Kit zahrnoval 230 tisíc krav H plemene. Analyzovány byly časově závislé efekty: interakce pořadí laktace a stádia laktace, náhodný efekt interakce stádo -rok – období, efekt třídy mléčné užitkovosti uvnitř stáda a roku a interakce roku a podílu holštýnské krve a časově nezávislé efekty věk při prvním otelení a náhodný efekt otce. Nejvyšší riziko vyřazení (RV) mají prvotelky v první fázi a ke konci laktace. Na druhé a dalších laktacích je RV nejvyšší na konci. RV klesá s rostoucím pořadím laktace.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat