Moderní management mastitid a jeho vliv na spotřebu antimikrobik a výskyt rezistencí v chovu

PRÁŠEK, Josef, ŘEZNÍČKOVÁ, Bohdana, NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a SMOLA, Jiří. Moderní management mastitid a jeho vliv na spotřebu antimikrobik a výskyt rezistencí v chovu. Náš chov, 2023, roč. 83(5), s. 62-64. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23046.pdf
Abstrakt

Práce se zabývá možnostmi zavedení komplexního managementu mastitid na úrovni klinických, subklinických mastitid a selektivního zapřahování s využitím faremní kultivační diagnostiky a analýzy a interpretace faremních dat. Byl vyhodnocen vliv na vybrané ukazatele zdravotního stavu stáda a na spotřebu antimikrobních látek v porovnání s předchozím způsobem diagnostiky a léčby mastitid a plošným zapřahováním antimikrobiky. Zároveň byl v souvislosti s racionálním používáním antimikrobik na základě znalosti původce zachycen i pozitivní trend ve výskytu rezistencí u patogenů mastitid.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat