Moderní trendy ve výživě, odchovu a biosekuritě telat

ZÁBRANSKÝ, Luboš, POBORSKÁ, Marie, MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, ŠOCH, Miloslav a BROŽ, Petr. Moderní trendy ve výživě, odchovu a biosekuritě telat. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Zemědělský svaz ČR - Česká technologická platforma pro zemědělství, 2021, 72 s. ISBN 978-80-7394-903-7
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran72
Interní odkaz21280.pdf
Abstrakt

Významným předpokladem pro udržení dobrého zdravotního stavu telat je dodržování základních zásad správné chovatelské praxe. Jedná se především o zajištění odpovídající úrovně imunity telat, optimalizace chovného prostředí, výživy a napájení, ale také minimalizace stresu. Zásadní význam má přitom kolostrální management a péče o telata po narození. K zabezpečení dobrého zdravotního stavu mláďat hospodářských zvířat je kromě dobré výživy a zoohygieny nezbytné i posílení imunitního systému, aby zejména v prvních dnech života bylo tele schopné odolávat choroboplodným zárodkům ve stájovém prostředí. Významnou součástí prevence onemocnění telat je optimalizace výživy a napájení s cílem pozitivního ovlivnění složení střevního mikrobiomu telat. Tato základní preventivní opatření jsou jedním z předpokladů k udržení dobrého zdravotního stavu telat a zároveň snížení používání antimikrobních látek, čímž současně dojde i ke snížení rizika rozvoje antimikrobiální rezistence. V současné době je proto aktuální problematika možného využití doplnění krmných dávek pro telata o prebiotika, probiotika, fytobiotika a symbiotika.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat