Moderní způsoby silážování a využití siláží v krmných dávkách skotu

LOUČKA, Radko., 2022 Moderní způsoby silážování a využití siláží v krmných dávkách skotu. In Přednáška na semináři Liaven Manetech. Profipress: Zemědělec, s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22049.pdf
Abstrakt

Ing. Radko Loučka, CSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., shrnul historii silážování a zmínil přípravky používané při konzervaci píce. V rámci polního pokusu zkoušeli ve VÚŽV několik přípravků na konzervaci vojtěšky včetně inokulantu Laiven Fauna Silage od firmy Manetech, v množství 5×107 CFU/g přípravku. V porovnání s ostatními přípravky vykazoval inokulant, složený z pěti bakteriálních kmenů rod Lactobacillus a Lactococcus, nejnižší pH (4,74) a nejvyšší obsah kyseliny mléčné (3,86 %). Ing. Loučka vyzdvihl také použití techniky dusačů s vagónovými koly. V kombinaci s vhodnými přípravky se tato metoda jeví z pohledu praxe jako ideální, Doporučil také zatížení silážní plachty pomocí zátěžových vaků naplněných štěrkem.

ProjektTransfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat