Molekulárna charakterizácia beta a kappa kazeínového lokusu u kôz chovaných v ČR 

SZTAKÓOVÁ, Zuzana, TICHÝ, Ladislav, JEČMÍNKOVÁ JOCHOVÁ, Kateřina a KYSELOVÁ, Jitka., 2022 Molekulárna charakterizácia beta a kappa kazeínového lokusu u kôz chovaných v ČR . In Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 38-44. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22237.pdf
Abstrakt

Medzi kazeínové frakcie, má beta kazeín (CSN2) najhojnejšie zastúpenie, čo predstavuje až 50-55% z celkového obsahu kazeínu. Kappa kazeín (CSN3) predstavuje okolo 15% z celkového množstva kazeínov v mlieku. Obidve kazeínové frakcie sú kódované génmi CSN2 a CSN3, ktoré sú velmi polymorfné, a ich variabilita má významný efekt na senzorické a technologické vlastnosti mlieka. Cielom tejto štúdie bolo vyvinúť efektívnu a presnú metódu na detekciu genetických variant pre CSN2 lokus (exon 7 a 9); zistiť distribúciu variant pre CSN2 a CSN3 lokus u mliečnych plemien koz chovaných v ČR. Do štúdie pre analýzu CSN2 lokusu bolo zaradených 408 vzorkov a pre CSN3 bolo zaradených 790 vzorkov. SNaPshot analýza sa použila na stanovenie genetických variant. U CSN2, prevládajúcou alelou bola C1 (0,41), nasledujúc alela A (0,35). Pre lokus CSN3 v sledovaných rokoch, alela B bola dominantná (0,50-0,65), oproti alele A (0,22-0,40). Alely C, D, F a G, mali nízku frekvenciu výskytu (pod 8%). Získané informácie o distribúcii alel pre CSN2 a CSN3 by mohli byť užitočné v šlachtitelských programoch na udržanie biodiverzity ale aj na zlepšenie produkčných vlastnosti mliečnych plemien koz zaradené do genetických zdrojov chované v ČR.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat