Možnosti aplikace infračervené termografie v chovech skotu

HODKOVICOVÁ, N., NOVÁK, Pavel a BERNARDY, J., 2020 Možnosti aplikace infračervené termografie v chovech skotu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 25-28. ISSN 978-80-7403-240-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz20189.pdf
Abstrakt

Jednou ze stěžejních metod k zjištění zdravotního stavu jedince je analýza teploty a srovnání jejich hodnot s fyziologickými. V případě veterinární medicíny je teplota zjišťována nejčastěji rektálně, což je spojeno s navýšením hladiny stresu u zvířat a se značnými časovými nároky pro pracovníků provádějícího vyšetření. Infračervená termografie (IRT) je moderní a neinvazní metodou detekce povrchových teplot v humánním lékařství, která se v posledních letech dostává i do popředí veterinární medicíny. Rozšíření její aplikace pro diagnostiku onemocnění v chovech hospodářských zvířat by mohlo přinést snadnější cestu k zisku reprodukovatelných a relevantních dat.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat