Možnosti faremního monitorování kolostrální imunity telat pomocí univerzálního refraktometru

FLEISCHER, Petr, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, STANĚK, Stanislav, PECHOVÁ, Alena a NEJEDLÁ, Eliška. Možnosti faremního monitorování kolostrální imunity telat pomocí univerzálního refraktometru. Veterinářství, 2018, roč. 68(1), s. 27-32. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18032.pdf
Abstrakt

V návaznosti na stanovení imunoglobulinů radiální imunodifuzí (IgG-RID), celkové bílkoviny (CB) a globulinů v souboru 691 krevních sér telat je v ČR poprvé prezentováno i jejich jednoduché vyšetření univerzálním refraktometrem, které je snadno proveditelné přímo na farmě. Průměrná, resp. střední hodnota % Brix v séru vyšetřených telat byla 8,6 %, resp. 8,5 % Brix (hranice nejnižších 25 % výsledků, tj. 1. kvartil činil 7,9 %; 3. kvartil 9,2 % Brix). Korelace s IgG-RID činila r = 0,75. Hraniční hodnota s nejvyváženější senzitivitou a specifitou 8,3 % Brix indikovala ve shodě s ostatními sledovanými parametry u 36,6 % telat selhání pasivního přenosu imunity. V situaci V situaci plošného monitoringu pasivního přenosu imunity je na rozdíl od tradičního zaměření na neuspokojivé výsledky diskutována možnost nového používání dvou (podnikových) hraničních hodnot u každého parametru, které je navrženo volit v oblasti hranice dolního a horního kvartilu. Navrženo je i jejich použití k efektivní motivaci pracovníků.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat