Možnosti šlechtění na odolnost krav proti mastitidě

WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Možnosti šlechtění na odolnost krav proti mastitidě. Náš chov, 2010, roč. 70(5), s. 27-30. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10045.pdf
Abstrakt

Byly odhadnuty genetické parametry pro počet onemocnění klinickou mastitidou (CM) na krávu, který byl opraven na standardizovanou délku laktace 305 dnů. Analyzovaný soubor obsahoval údaje od 6242 holštýnských krav s 9550 laktacemi. K odhadu byl použit jedno-znakový a tří-znakový lineární animal model s pevnými faktory pořadí laktace, stádo × dvouleté období otelení, sezóna otelení a s náhodnými faktory aditivní, genetický a permanentní efekt krávy a zbytkový efekt. Dědivost počtu onemocnění CM byla 0,11, genetická korelace s 305-denním množství mléka 0,34 a skórem za somatické buňky 0,80.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat