Možnosti snižování obsahu kumestrolu ve vojtěšce

LOUČKA, Radko. Možnosti snižování obsahu kumestrolu ve vojtěšce. Krmivářství, 2009, roč. 13(3), s. 18-19. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9046.pdf
Abstrakt

Fytoestrogeny jsou látky, které mohou negativně ovlivnit plodnost hospodářských zvířat i lidí. V organismu je nežádoucí nejen jejich nadbytek, ale i nedostatek. Vyskytují se mimo jiné i ve vojtěšce, a to zejména v podobě kumestrolu. Byly analyzovány vzorky siláže ze třech sečí vojtěšky. Jestliže fermentační proces proběhl standardně, se obsah kumestrolu do čtyř týdnů po zahájení fermentace snížil až o dvě třetiny. U siláží vojtěšky sklizené v říjnu, s obsahem sušiny nižším než 40 %, ke snížení obsahu kumestrolu nedošlo.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat