Možnosti snižování zdravotních rizik vykrmovaných králíků prostřednictvím výživy a techniky krmení: stručné shrnutí výsledků výzkumu v rámci EU

VOLEK, Zdeněk., 2021 Možnosti snižování zdravotních rizik vykrmovaných králíků prostřednictvím výživy a techniky krmení: stručné shrnutí výsledků výzkumu v rámci EU. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků – XVI. celostátní seminář 24. 11. 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 17-19. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21177.pdf
Abstrakt

Cílem této práce je poskytnout informace o různých možnostech snižování zdravotních rizik vykrmovaných králíků prostřednictvím výživy a techniky krmení.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce