Možnosti udržení zdraví mléčné žlázy při automatickém dojení

PRÁŠEK, J., NOVÁK, Pavel, SMOLA, J. a ILLEK, Josef., 2020 Možnosti udržení zdraví mléčné žlázy při automatickém dojení. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 82-85. ISSN 978-80-7403-240-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz20192.pdf
Abstrakt

Přestože je robotické dojení stále populárnější, nepřináší s sebou pouze výhody, ale také nové výzvy v souvislosti s udržením vysoké úrovně zdraví mléčné žlázy, jak ukazuje denní realita farem. Jednou z nich je možné zvýšeně riziko nově intramamární in fekce v důsledku šíření bakterií dojicím robotem. Cílem studie bylo zhodnotit zavedení systému pravidelného monitoringu založeného na analýze dat, kultivaci vybraných rizikových krav pomocí faremního kultivačního setu MicroMast“ (CZ) a navrhnout individuální léčebný protokol ve vztahu ke spotřebě antimikrobních látek na farmě.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat