Možnosti využití probiotik, prebiotik a synbiotik jako alternativa vedoucí ke snížení použití antibiotik u přežvýkavců

POBORSKÁ, A., STRNAD, L., HAVRDOVÁ, N., ZÁBRANSKÝ, L.M ŠOCH, M., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Možnosti využití probiotik, prebiotik a synbiotik jako alternativa vedoucí ke snížení použití antibiotik u přežvýkavců. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 91-93. ISSN 978-80-7403-263-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21208.pdf
Abstrakt

Období od porodu do odstavu má rozhodující vliv na zdraví a růst hospodářských zvířat. Přidání probiotik a prebiotik do krmiva může pozitivně ovlivnit postnatální vývoj organismu zlepšením fyziologických procesů, a tím i zdravotní stav zvířat. Zajištění správné funkce gastrointestinálního traktu (např. pomocí krmných aditiv) vytváří základ nejen pro udržení dobrého zdravotního stavu, ale jsou nepostradatelné pro následný růst a vývoj organismu.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence, Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat