Možnosti zlepšení mlezivové výživy u telat v praxi

STANĚK, Stanislav., 2015 Možnosti zlepšení mlezivové výživy u telat v praxi. In Pracovní seminář pro chovatele dojeného skotu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 2-24. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15194.pdf
Abstrakt

Na workshopu byla chovatelům velmi důkladně vysvětlena úloha mleziva ve výživě novorozených telat. Probráno bylo jeho imunologické složení, ostatní biologicky aktivní látky v mlezivu a principy pasivní a aktivní imunity u telat. Důraz byl kladen na specifikaci faktorů, kterými velmi významně ovlivňujeme zejména kvalitu získaného mleziva. Jde o: a) pořadí laktace krav, b) roční období, c) tepelný stres, d) čas – doba mezi otelením a podojením krávy, doba mezi narozením telete a dobou podání mleziva, doba jako faktor ovlivňující fyziologii těla telete – aktivace trávicího systému. Neméně významný je i faktor objemu – objem mleziva získaného na 1. dojení a objem mleziva podaného na 1. napojení teleti. Chovatelé byli seznámeni i s problematikou nedostatečného sacího reflexu a s rozdíly v různých způsobech napájení telat mlezivem. Probrána byla i problematika hodnocení kvality mleziva (refraktometry) a efektivní kontroly managementu napájení telat mlezivem, tj., imunitní vybavenosti telat (hodnocení séra telat refraktometry pro stanovení celkového proteinu v séru, stanovení hodnoty Brix nebo hodnoty refrakčního indexu séra). Představen byl chovatelům výzkumný projekt NAZV QJ1510219 a možnosti jejich zapojení do něj, včetně prezentace webové stránky projektu www.telata-mlezivo.cz .

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat