Možnosti zvyšování kvality masa antilopy losí z farmového chovu

BUREŠ, Daniel, NEEDHAM, T., BARTOŇ, Luděk, LEBEDOVÁ, Nicole a KOTRBA, Radim. Možnosti zvyšování kvality masa antilopy losí z farmového chovu. Maso, 2021, roč. 32(6), s. 18-24. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21131.pdf
Abstrakt

Antilopa losí je jeden z největších druhů antilop a v současné době její početní stavy díky farmovému chovu v řadě zemí na jihu afrického kontinentu výrazně rostou. Produkční stádo se nachází také na farmě Školního zemědělského podniku České zemědělské univerzity v Lánech. Předložená práce se zaměřuje na postupy při zpracování jatečných těl a masa antilopy losí po porážce s cílem dosažení vyšší finální jakosti produkce. S použitím 10 dvouletých samců byly realizovány dva experimenty. První se zaměřil na využití odlišného způsobu zavěšení jatečných půlek po porážce (zavěšení za Achillovu šlachu vs. zavěšení za pánevní sponu) na fyzikální a organoleptické vlastnosti. Cílem druhého bylo nalézt vhodný způsob tepelné úpravy masa pro dosažení co nejpříznivějších organoleptických vlastností. Z výsledků obou experimentů vyplývá, že způsob zavěšení jatečného těla i způsob tepelného opracování masa náleží mezi významné prostředky, kterými lze docílit zlepšení textury masa antilopy losí.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu, Etologie