Mřížka pro záchyt vajíček oxyurid

FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. PRAHA, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Mřížka pro záchyt vajíček oxyurid. Autoři: LUTVYNETS, Andriy, LACHOUT, Josef, LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a JIROUTOVÁ, Pavlína.. Česká republika. Patentový spis CZ 303946 B6. 2013-05-29.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz13143.pdf
Abstrakt

Řešení se týká mřížky pro záchyt vajíček oxyurid, která je charakterizována tím, že se skládá z fixačního rámečku (1) s jednou plochou s protiskluzovou vrstvou (2), ve kterém je otvor (3) obdélníkového tvaru, do kterého je vloženo obdélníkové podložní sklíčko (4) s poměrem stran 35:20, do jehož středu jsou vyryty vrypy (5) vytvářející obdélník s poměrem stran 25:10 a vnitřek obdélníků je podélnými vrypy (6) do podložního sklíčka (4) rozdělen na požadovaný počet pruhů a na takto vytvořený povrch mřížky je naneseno záchytné médium (7) do prostoru vyznačeném vrypy (5), které vytvářejí obdélník. Mřížka pro záchyt vajíček oxyurid umožňuje snadný záchyt ze vzduchu formou volného spadu, a to umístěním mřížky se záchytným médiem (7) i na kluzkých či nerovných površích. Zachycená vajíčka lze snadno a přehledně kvantitativně i kvalitativně vyhodnotit po vložení podložního sklíčka (4) mřížky do mikroskopu.

ProjektEfektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat