Náhrada sójového extrahovaného šrotu lupinou bílou ve výkrmu prasat

KUDRNA, Václav, KOUCKÝ, Milan, ČERMÁKOVÁ, Jana a BLAŽKOVÁ, Kateřina., 2010 Náhrada sójového extrahovaného šrotu lupinou bílou ve výkrmu prasat. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 136-139. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10111.pdf
Abstrakt

Byla provedena studie posouzení vlivu lupiny bílé (Lupinus albus, cv. Amiga) jako náhrady za sójový extrahovaný šrot v krmných směsích pro výkrm prasat. Do pokusu bylo zařazeno 44 prasat hybridní kombinace (BUxL) x (BOxPn) po 22 kusech v každé skupině. Kontrolní skupina byla krmena komerční směsí řady „A“. Prasata z pokusného souboru do 65 kg živé hmotnosti byla krmena směsí s 23% podílem lupiny a prasata s hmotností nad 65 kg do porážky dostávala směs s 15% náhradou lupiny. Sledované znaky byly: průměrné denní přírůstky, spotřeba krmiv na kg přírůstku, zdravotní stav, ukazatele jatečné hodnoty, nutriční a technologické vlastnosti vepřového masa a senzorické hodnocení vepřového masa. Pokusná skupina zaznamenala snížený obsah tuku v mase, vyšší hmotnost hlavních masitých částí a vyšší vaznost vody v mase o 8,1 % ve srovnání s kontrolní skupinou.

ProjektVyužití vybraných odrůd lupiny ve výživě hospodářských zvířat, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat