Náhrada sojového extrahovaného šrotu lupinou bílou ve výživě laktujících samic brojlerových králíků

VOLEK, Zdeněk a MAROUNEK, Milan., 2013 Náhrada sojového extrahovaného šrotu lupinou bílou ve výživě laktujících samic brojlerových králíků. In X. Kábrtovy dietetické dny. : , s. 363-368. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13057.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo ověřit vliv přídavku lupiny bílé do krmné směsi samic brojlerových králíků na produkci mléka, reprodukční užitkovost a užitkovost jejich mláďat před odstavem. Výsledky získané ze dvou po sobě jdoucích úspěšných laktacích potvrzují, že lupina bílá (odrůda Amiga) je plnohodnotný zdroj dusíkatých látek pro reprodukční a laktační krmné směsi brojlerových králíků.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce