Nákladové stropy pre nulovú rentabilitu výroby mlieka

MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Nákladové stropy pre nulovú rentabilitu výroby mlieka. Náš chov, 2012, roč. 72(12), s. 9-10. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12185.pdf
Abstrakt

Cielom článku bolo zhodnotit‘ ekonomiku výroby mlieka na Slovensku počas obdobia rokov 2006 až 2010 po vyňatí implicitných (nefinančných) nákladov z celkových nákladov na chov dojnic. Po odpočte nefinančných nákladov vzrástla ziskovost‘ výroby mlieka v sledovanom období v priemere o 24 %. Náklady potrebné pre dosiahnutie nulovej rentability výroby boli počas sledovaného obdobia 4,973 eura na krmny deň dojnice. Naproti tomu skutočné finančné náklady na krmny deň boli vo výške 4,300 eura. V chove dojnic tak vznikla úspora (rezerva) nákladov vo výške 0,673 eura na krmny deň dojnice.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat